Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Privacyverklaring

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Om aan de eisen van deze verordening te voldoen is een nieuwe privacyverklaring opgenomen.

Boekenbytes onderscheidt twee soorten bezoekers:

1. De website bezoeker.
Voor statistische doeleinden worden de dagelijkse logbestanden verzameld in een maandoverzicht dat inzicht geeft in aantallen bezoekers, de populariteit van pagina's en gevolgde routes. Tevens worden statistieken bijgehouden omtrent landen en gebruikte zoekwoorden en browsers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de websites en gebruikersgemak te verbeteren. De dagelijkse logbestanden worden 31 dagen bewaard en daarna verwijderd.

2. De klant
Als klant wordt iemand gezien die een bestelling plaatst bij Boekenbytes.
Boekenbytes verwerkt allleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking en uitvoering van uw order. Dit betreft uw naam, adres en woonplaats, eventueel aangevuld met een afwijkend verzendadres en/of telefoonnummer.
Het telefoonnummer is van belang gebleken bij die bestellingen waarbij een onjuist e-mailadres is opgegeven. Het is echter niet verplicht om in te vullen.
Deze gegevens worden bewaard zolang de wet ons verplicht (voor facturen is dit 7 jaar).

Boekenbytes maakt op dit moment geen gebruik van zogenaamde payment providers. Dat wil zeggen dat via de Boekenbytes geen betalingen via derden plaatsvinden.
Na bevestiging van de order ontvangt de klant een aparte e-mail met de informatie omtrent beschikbaarheid en betaling. De klant maakt zelf het bedrag over via de eigen bankrekening.
Deze informatie wordt (boekhoudkundig) bewaard zolang de wet ons verplicht (7 jaar).

Vraag of klacht?

Heeft u vragen of klachten over de wijze waarop Boekenbytes omgaat met uw persoonlijke gegevens?
Voor vragen kunt u Boekenbytes een e-mail sturen. Zie daartoe de Contact-pagina.
Klachten kunt u indienen bij:
de Autoriteit Persoonsgegegens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
de Autoriteit Persoonsgegegens: 'Tip ons': https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons